Een bericht per Whatsapp; is dat ook 'schriftelijk'?

Wanneer is een vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst schriftelijk aangegaan?

Onder omstandigheden kan een akkoord van de werknemer via e-mail of Whatsapp voldoende zijn.

Beëindigingsovereenkomst

Veel arbeidsovereenkomsten eindigen (uiteindelijk) met wederzijds goedvinden; er wordt een vaststellingsovereenkomst gesloten (beëindigingsovereenkomst) tussen werkgever en werknemer.

De wet bepaalt dat een beëindigingsovereenkomst alleen geldig is, als deze schriftelijk is aangegaan. In de regel is daarvan -in ieder geval- sprake als de beëindigingsovereenkomst door beide partijen is ondertekend. Maar is een handtekening daarvoor altijd vereist? Of, kan een akkoord op een beëindigingsovereenkomst ook op andere wijze (schriftelijk) worden bevestigd?

Uitspraak van de kantonrechter

Deze vraag werd onlangs door de kantonrechter beantwoord. In deze zaak verdedigde werknemer dat geen sprake was van een schriftelijke beëindigingsovereenkomst, omdat de ondertekende versie de werkgever nooit had bereikt.

Uit eerdere e-mail- en Whatsappberichten volgde evenwel dat de werknemer eerder al (meermaals) akkoord is gegaan met de inhoud van de vaststellingsovereenkomst, en aldus ook met de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst. Ook hadden partijen de inhoud van de overeenkomst telefonisch volledig doorgenomen, waarna de werknemer heeft bevestigd dat hij de vaststellingsovereenkomst had ondertekend en (per e-mail en post) naar de werkgever had opgestuurd.

Gelet op deze omstandigheden, is de kantonrechter dan ook van oordeel dat de werknemer schriftelijk heeft ingestemd met de vaststellingsovereenkomst en dat de arbeidsovereenkomst daarom met wederzijds goedvinden is beëindigd.

Tip voor de praktijk

Uit voornoemde zaak kan dus worden afgeleid, dat een akkoord via e-mail en/of Whatsapp voldoende kan zijn voor het schriftelijk sluiten van een beëindigingsovereenkomst.

Het was wel een specifiek geval, waarbij daadwerkelijk (meerdere) berichten beschikbaar waren, waarin het akkoord met de vaststellingsovereenkomst door de werknemer werd bevestigd. Daarmee heeft de werkgever het akkoord op de beëindigingsovereenkomst kunnen bewijzen. Bij het ontbreken van deze berichten, kan het leveren van bewijs een stuk minder eenvoudig zijn.

Om discussie over het aangaan van de beëindigingsovereenkomst te voorkomen, is van belang dat zowel werkgever als werknemer een ondertekend exemplaar van de vaststellingsovereenkomst bewaren. 

Tot slot

Onze specialisten kunnen u adviseren over de beëindiging van een arbeidsovereenkomst en assisteren bij het opstellen van beëindigingsovereenkomsten.

Voor vragen daarover kunt u terecht bij Hein Snijders, Jan de Jonge, Frank Smitshoek en Anne van der Pol.

Auteur: Anne van der Pol

Publicatiedatum: 6 maart 2023

Rotterdam © 2024 &De Jonge Advocaten
designed & powered by BuroHenk & AWINK Websolutions