Arbeidsrecht - Corona Update

Over de ontwikkelingen aangaande de Coronacrisis in het arbeidsrecht.

Degenen onder onze lezers die daarvoor in aanmerking komen, hebben ongetwijfeld inmiddels bij het UWV hun aanvraag voor een subsidie in de loonkosten ingediend op basis van de tijdelijke Noodmaatregeling Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).  Zo nee, let er dan op dat de aanvraag uiterlijk 30 mei 2020 moet worden ingediend. Op de site van het UWV staat een heel duidelijke uitleg met een voorlichtingsfilmpje.  

De kans is overigens groot dat de maatregeling nog voor een periode van drie maanden verlengd zal kunnen worden, zij het dat de regering heeft aangekondigd alsdan wel een aantal aanvullende voorwaarden te zullen stellen. Zo nodig zullen we daarop in een volgend blog terugkomen. 

Voor het overige nog een aantal -naar we hopen- nuttige weetjes. 

Vakantie

Werknemers die vakantie hebben aangevraagd en daarop terug willen komen (om de vakantie alsnog op een later tijdstip dit jaar te kunnen genieten) hoeft u daarin als werkgever niet tegemoet te komen (uiteraard tenzij u dat als werkgever niets uitmaakt). 

Keerzijde van de medaille is, dat u als werkgever een werknemer ook niet kunt verplichten om met vakantie te gaan.   

Loon en ziekte

Een zieke werknemer (ongeacht of dit nu Corona-gerelateerd is of niet) heeft uiteraard recht op loondoorbetaling; de hoogte is afhankelijk van hetgeen in de arbeidsovereenkomst -of op basis van de toepasselijke CAO- is afgesproken. Wie niet door het Corona-virus besmet is en desondanks -om hem/haar moverende redenen- thuis wil blijven, heeft in beginsel geen recht op loon; dat ligt natuurlijk anders als betrokkene thuis kan werken.  

Los daarvan zijn er “tussen-scenario’s”, bijvoorbeeld in geval iemand thuis moet blijven omdat één van zijn gezinsleden is besmet; in zo’n geval is het verstandig nader -deskundig- advies in te winnen, omdat het erg afhangt van de “omstandigheden van het geval” hoe om te gaan met de loondoorbetaling. Daarbij kan gedacht worden aan één van de zorgverlof-varianten, zoals calamiteitenverlof, kortdurend zorgverlof of langdurig zorgverlof. In het kader van dit blog voert het te ver daar nu uitputtend(er) op in te gaan. 

Thuiswerk

Voorts  is van belang, dat een werkgever in beginsel verantwoordelijk is voor de (inrichting van de) thuiswerkplek. Wat dat betreft kan het verstandig zijn om te dier zake -ongevraagd- een paar algemene adviezen te geven (bijvoorbeeld over de afstand/hoogte van het beeldscherm en regelmatig te nemen pauzes), al is maar om eventuele (onverhoopte) toekomstige claims te kunnen pareren. Indien nodig kan het aanbeveling verdienen de werknemer ook thuis te faciliteren (toetsenbord, muis, verstelbare bureaustoel e.d.).  

Ter afsluiting

Tot slot wensen we iedereen heel veel sterkte in deze uitdagende en verwarrende tijden. En schroom niet ons te bellen of te mailen indien u behoefte hebt aan nader -meer op maat gesneden- advies; we zijn gewoon bereikbaar. 

Auteur: Hein Snijders 

Onze specialisten staan voor u klaar! 

Voor meer informatie kunt u onder meer terecht bij Hein Snijders, Jan de Jonge en Frank Smitshoek.


Rotterdam © 2023 &De Jonge Advocaten
designed & powered by BuroHenk & AWINK Websolutions