Bestuurders onder het vergrootglas

De wet bestuur en toezicht rechtspersonen besproken.

Het gevolg is dat een groot aantal stichtingen en verenigingen uiteindelijk de statuten dienen te wijzigen. Ook worden meerdere onderwerpen, min of meer, gelijk geschakeld met de regeling voor BV’s, zoals de tegenstrijdig belang regeling en de aansprakelijkheid van de bestuurder.

Bij dat laatste aandachtspunt staan wij stil in deze bijdrage.

Bestuurdersaansprakelijkheid bestaat in verschillende vormen, zoals intern, extern (t.o.v. schuldeisers) en ten opzichte van de curator (failliete boedel). De curator heeft een aantal bijzondere pijlen op zijn boog. De administratieplicht en het tijdig deponeren van de jaarrekening; twee zeer belangrijke zaken voor de curator. De bestuurder kan aansprakelijk zijn voor het tekort in het faillissement, tenzij de bestuurder tegenbewijs kan leveren, als één van deze verplichtingen is geschonden.

Deze regeling geldt per 1 juli a.s. ook voor stichtingen en verenigingen. Het deponeren van jaarrekeningen is niet voor iedere stichting of vereniging aan de orde, maar de administratieplicht wel. De interne aansprakelijkheid wordt daarnaast uitgebreider vastgelegd in de wet; dat wil zeggen dat een bestuurder van een rechtspersoon door diezelfde rechtspersoon aansprakelijk kan worden gesteld (bijv. onder leiding van nieuw bestuur). Dat kan gestelde fouten van jaren geleden betreffen.

De wetswijziging heeft tot gevolg dat de mogelijkheid voor bestuurdersaansprakelijkheid is vergroot voor bestuurders van stichtingen en verenigingen. Het criterium van een ‘ernstig verwijt’ blijft wel vereist.

De strenge focus op deze categorie bestuurders blijkt ook uit de uitbreiding van de mogelijkheden om een dergelijke bestuurder te ontslaan door de rechter. Als de rechter over gaat tot ontslag, zal bovendien een ontslagverbod van maximaal 5 jaren worden opgelegd.

Alle reden om u te laten informeren over de (on)mogelijkheden per 1 juli a.s. en zicht te hebben op de (verzwaarde) aansprakelijkheid van bestuurders van een stichting of vereniging. Neemt u daarvoor contact op met Jan de Jonge of Simon Velthuizen.


Rotterdam © 2023 &De Jonge Advocaten
designed & powered by BuroHenk & AWINK Websolutions