Dossier op orde? Zo nee, bel ons.

Net dat belangrijke bericht dat niet gevonden wil worden...

• Ben je op zoek naar net dat ene mailtje waarin staat dat je toestemming hebt gekregen voor uitloop van het project terwijl de ander beweert dat dit anders is?

• Heb jij de algemene voorwaarden destijds wel degelijk van toepassing verklaard op alle projecten, ook alle toekomstige projecten?

• Is die e-mail nog terug te vinden van 4 jaar geleden waarin jouw uitgangspunten voor de samenwerking zijn opgesomd?

• Wij hebben destijds toch gereageerd op dat gespreksverslag? Daar stond immers iets in waar wij het absoluut mee oneens waren.

Wij kunnen samen met onze partners van Qperts (www.qperts.nu) snel, efficiënt en discreet al je mailboxen doorzoeken. Ook die van de diverse afdelingen die op het account zaten. Desnoods over de afgelopen 10 jaren. Als het er is, vinden wij het.

Specialisten in forensisch onderzoek

De betrokken forensisch experts hebben de kennis en ervaring om dit soort onderzoek te doen. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

- Het vinden van bewijsmateriaal

- Aantoonbaar voldaan hebben aan afspraken en/of wet- en regelgeving

- Het terugvinden van belangrijke, zoekgeraakte, documenten.

Als het gaat om complexe projecten waarin over een langere tijd door meerdere personen wordt gewerkt moet er vaak achteraf tot in de fijnste details gekeken worden naar wie, wat, wanneer heeft gezegd en geschreven. Vaak zijn er zoveel mensen betrokken dat lang niet alle afspraken nog helder op het netvlies staan.

Relevante informatie wordt verstrekt of ontvangen in bestekken, correspondentie met een ander briefhoofd, notulen, toelichtingen, gespreksverslagen, en zijn er daarin zaken aan de orde gekomen die later – soms veel later – van groot belang blijken te zijn in de discussie met een (voormalig) contractspartner.

Vanaf de dag van ondertekening van een contract is het voldoen aan de afspraken die tussen partijen zijn overeengekomen van vitaal belang. Opleveren doe je daarbij niet alleen aan het eind van het project. Het is een continu proces vanaf het moment van ondertekening tot de acceptatie van de eindoplevering. Bij complexe projecten heb je het dan over gigabytes tot terabytes aan data.

Vaak ontstaan er tijdens de uitvoering of na oplevering van het project disputen over levertijd, kwaliteit, meer- en/of minderwerk en de consequenties daarvan. De betrokken experts ondersteunen bedrijven en organisaties met het zoeken en verzamelen van data als bewijs voor het gelijk in het dispuut en voor de eventueel daaropvolgende onderhandeling.

Zij werken met “State of the Art” softwareapplicaties op het gebied van compliance en forensic datamining om in grote data bestanden te zoeken die een onderbouwing bieden van jouw stellingen of tegenbewijs leveren voor de aanvallen van de ander.

Het gebruik maken van deze tools leidt tot een enorme besparing op de kosten van consultants t.o.v. de traditionele manier van informatiemanagement.

De betreffende experts zorgen voor een snelle inventarisatie en krijgen de onderste steen boven.

Duur? Neem contact met ons op en je zult verbaasd staan.

Auteur: Jan de Jonge

Rotterdam © 2023 &De Jonge Advocaten
designed & powered by BuroHenk & AWINK Websolutions