Een stuk(je) taart voor iedere stakeholder.

Loyale werknemers; een onderneming kan niet zonder.

Werknemersparticipaties. Relevant voor het uitspreken van een wederzijdse lange termijn commitment, om het succes van de onderneming te delen en om talent te binden. Er bestaan verschillende vormen. 

Aandelen of certificaten

Aandelen, de vorm waar het ooit allemaal is begonnen; een stukje van het bedrijf. Daar horen bijv. stemrechten en dividendrechten bij, maar daar kunnen beperkingen in worden aangebracht. Door er een stichting tussen te plaatsen (STAK) werden van oudsher rechten ingeperkt. De STAK zal de stemrechten uitoefenen en dividend (door)betalen. Er is bij iedere overdracht een notaris nodig (en de overdracht kent meestal beperkingen), al bestaan er bij certificaten soms uitzonderingen.

Stock Appreciation Rights (SAR)

De werknemer wordt niet daadwerkelijk mede-eigenaar. Er wordt een contractuele afspraak gemaakt “alsof” (dus virtueel) de werknemer aandelen heeft. Bij een stijging van de aandelenkoers wordt er afgerekend, aan het einde van het dienstverband, over deze waardeontwikkeling. Er is geen notaris vereist. Alleen een goede administratie kan duidelijkheid geven aan wie de SAR's zijn uitgegeven.

Sharefunding

Bij sharefunding zijn de aandelen gedigitaliseerd, te vergelijken met een digitaal certificaat. De werknemer wordt daadwerkelijk voor een klein stukje eigenaar. Er is maar één keer een notaris nodig om dit systeem op te zetten, maar niet voor de overdracht. De overdraagbaarheid is in enkele minuten geregeld. Er kan ook een secundaire markt worden opgezet. Over de digitale aandelen kan dividend worden uitgekeerd en er kan gewerkt worden met verschillende membertypes (om bijv. het stemrecht naar wens in te richten). Er is veel vrijheid om dit systeem in te richten.

Sharefunding kan tevens breder worden ingezet, bijv. om kapitaal voor investeringen aan te trekken. Of om loyaliteitsaandelen te 'schenken' aan stakeholders, om samen verder te groeien op basis van eigendom.

Ter afsluiting

Heeft u vragen over werknemersparticipaties, (digitale) aandelen, certificaten of andere vragen over uw onderneming. Neem dan contact op met Jan de Jonge, Simon Velthuizen of Frank Smitshoek.

Auteur: Simon Velthuizen

Rotterdam © 2023 &De Jonge Advocaten
designed & powered by BuroHenk & AWINK Websolutions