Fijne vakantie(dagen)?

Wettelijke vakantiedagen verjaren; moet een werkgever daarop wijzen?

Het Europese Hof van Justitie heeft onlangs in twee met elkaar samenhangende arresten uitgemaakt, dat een werkgever de verplichting heeft om er voor te zorgen, dat een werknemer daadwerkelijk in de gelegenheid is zijn jaarlijkse vakantie -met behoud van loon- op te nemen.

Sterker nog, hij moet zijn werknemers er formeel toe aanzetten om vakantie op te nemen door hen er op te wijzen, dat hun vakantiedagen vervallen als ze niet tijdig worden opgenomen. En alleen als een werkgever kan bewijzen aan die informatieverplichting te hebben voldaan (en een werknemer er aldus kennelijk bewust voor gekozen heeft om geen vakantiedagen op te nemen), komen die niet-opgenomen vakantiedagen als zodanig te vervallen. 

De arresten zien op de zogeheten wettelijke vakantiedagen. Dat zijn de vakantiedagen die een werkgever minimaal verplicht is toe te kennen, te weten vier maal het aantal arbeidsdagen per week (bij een fulltime dienstverband derhalve 20 dagen). Voor die (wettelijke) vakantiedagen geldt een vervaltermijn van zes maanden na het jaar, waarin ze zijn opgebouwd. En op basis van de thans gewezen arresten is het derhalve aan te bevelen om de daarvoor in aanmerking komende werknemers tijdig -schriftelijk- op die vervaltermijn te attenderen… 

Meer vragen? 

Voor meer vragen over arbeidsrecht kan u terecht bij Hein Snijders en Jan de Jonge.

 


Rotterdam © 2023 &De Jonge Advocaten
designed & powered by BuroHenk & AWINK Websolutions