‘Gezelligheid kent geen tijd’ of ‘zero tolerance’ beleid?

Een borrel op werk; dat hoort er soms bij; de ‘domibo’ of vrimibo’ is gemeengoed. In hoeverre kan dat worden begrensd?

Wat nu als een werknemer 8 glazen bier drinkt ‘tussen’ diensten door en daarna (dus) nog aan het werk moet?  

Dit was de zaak waar de rechtbank Oost-Brabant over moest oordelen.  

De kwestie

De werkgever stelt, dat de werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan plichtsverzuim. Er geldt namelijk een zogenoemd ‘zero-tolerance’ beleid met betrekking tot alcohol tijdens én voorafgaand aan werktijd. Alcoholgebruik in de privétijd is niet toegestaan, indien de werknemer kort daarna moet werken. Hier is de werknemer van op de hoogte, aldus de werkgever. Er zijn bijeenkomsten geweest waar dit beleid is toegelicht. Ook heeft de betreffende werknemer al eens eerder een waarschuwing gehad, dat disciplinaire maatregelen zullen volgen bij het gebruik van alcohol voor of tijdens werktijd.   

De werknemer betwist de inhoud van het door de werkgever gestelde ‘zero-tolerance’ beleid. Werknemer wist weliswaar, dat de werkgever een dergelijk beleid had, maar de precieze inhoud ervan was onbekend en was bovendien nergens (op schrift) terug te vinden.  

Uitspraak Rechtbank 

Dit raakt de juiste snaar bij de rechtbank. De rechtbank overweegt, dat (inderdaad) niet duidelijk is geworden wat de precieze inhoud en reikwijdte van het door de werkgever gestelde beleid is. De rechtbank is van oordeel dat onder deze omstandigheden niet kan worden vastgesteld dat het handelen van de werknemer in strijd was met dat beleid. De werkgever heeft dan ook niet aannemelijk kunnen maken, dat de werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan plichtsverzuim.    

Kortom...

Moraal van het verhaal: zorg dat je als werkgever een duidelijk én op schrift staand beleid hebt aangaande alcoholgebruik -én aangaande andere kernonderwerpen zoals te laat komen, ziekmelding etc.- op het werk. Zo worden twijfelgevallen voorkomen.   

Tot slot   

Heeft u vragen of behoefte aan bijvoorbeeld een beoordeling van uw beleid? Schroom dan niet om contact op te nemen met één van onze advocaten. Rotterdam © 2023 &De Jonge Advocaten
designed & powered by BuroHenk & AWINK Websolutions