Actieradius elektrisch voertuig; ontbinding mogelijk?

De zakelijke koop van een elektrisch voertuig leidt tot een gerechtelijke procedure over de actieradius.

&De Jonge Advocaten stond een dealer bij in het geschil omtrent de zakelijke (ver)koop van een elektrisch voertuig, waarin op 20 mei 2020 uitspraak is gedaan door de Rechtbank. De koper was van mening dat de actieradius van het elektrische voertuig te beperkt was en niet voldeed aan diens hooggespannen verwachtingen.

Actieradius en conformiteit

Alle elektrische voertuigen zijn aan een Europese norm getoetst (de WLTP-norm) om de actieradius te bepalen. Het gaat daarbij om een vergelijkingswaarde; alle elektrische voertuigen worden getoetst aan dezelfde norm, zodat vergelijking mogelijk is. Het is geen absolute waarde; onder verschillende omstandigheden is er immers sprake van een verschillende actieradius. Omstandigheden, buiten de macht van de dealer, hebben invloed, zoals wijze van gebruik, gewicht bagage, weersomstandigheden e.d. Dat geldt bij alle voertuigen, maar door de oplaadtijd van elektrische voertuigen is dit een vaker terugkerend discussiepunt dan bij voertuigen die rijden op fossiele brandstoffen.

Geen defect

De dealer had het voertuig uitvoerig getest, maar kon geen defect vinden. Het voertuig presteerde zoals het hoorde te presteren en/ maar dat is waar de koper over klaagde. De dealer wilde de kwestie graag in overleg oplossen, maar helaas wilde de koper het geschil toch aan de rechter voorleggen. In rechte is bij non-conformiteit de vraag; wat is nodig voor normaal gebruik? Welke actieradius is nodig voor normaal gebruik? En waarom zou het voertuig volgens de koper niet voldoen aan deze criteria?

Op deze vragen had de koper onvoldoende antwoord en de rechter gaat daaraan voorbij. De koper wist dat de WLTP-norm niet gelijk valt te stellen aan de ervaren actieradius van een voertuig, mede gezien zijn kennis en ervaring met elektrische voertuigen. Deze afwijking is dan ook geen gebrek, tenzij er een garantie zou zijn gegeven door de dealer dat het voertuig een bepaalde actieradius kon waarmaken. Bijv. een garantie dat het voertuig ten minste 350 km zou kunnen afleggen. 

De Rechtbank onderzoekt de kwestie en overweegt dat uit de gegeven informatie (zoals de brochure) voldoende duidelijk blijkt dat de WLTP-norm een vergelijkingswaarde betreft. Er is geen garantie gegeven en de dealer wordt in het gelijk gesteld.

(Geen) Garantie?

Voor u als zakelijke koper of verkoper is het van belang voor ogen te houden; wat moet hetgeen dat ik (ver)koop toch minstens aan eigenschappen bezitten? En heb ik dat gegarandeerd of wordt dat gegarandeerd? Als koper is het zaak om te bezien of specifieke eigenschappen van een product voor u van belang zijn en te bezien of de verkoper dat wil garanderen. Als verkoper dient men kritisch te bekijken welke garanties worden gegeven bij verkoop. Dit geldt ook bij verkoop van aandelen, goodwill en/of (ondernemings-)activa, zoals (vastgoed)portefeuilles.

Voor vragen over (zakelijke) koop, verkoop en/of begeleiding van (ver)kooptrajecten van bijv. (belangen in) ondernemingen, voertuigen of vastgoed kan u terecht bij al onze advocaten, daaronder begrepen de auteur van dit artikel en advocaat in bovengenoemde zaak: Simon Velthuizen.


Rotterdam © 2024 &De Jonge Advocaten
designed & powered by BuroHenk & AWINK Websolutions