Kan de rechter een anti-speculatiebeding verplicht opleggen?

De invloed van de withete huizenmarkt bij een verdeling van eigendom.

Als twee of meer personen een deel van een onroerende zaak in eigendom hebben, is er sprake van een gemeenschap. Een gemeenschap kan worden verdeeld. Dat kan bijv. door verkoop van de gehele woning aan een andere partij, maar ook kan een mede-eigenaar een vertrekkend eigenaar “uitkopen”.

Hoe om te gaan met de waardering in een snel stijgende huizenmarkt? De feitelijke waarde op het moment van verdeling moet worden gevolgd. Deze waarde corrigeert waarschijnlijk niet voor de verwachte hogere biedingen en het snelle tempo van prijsstijgingen.

Uit een uitspraak van begin februari volgt dat, onder omstandigheden, de rechter een anti-speculatiebeding kan opleggen aan de kopende mede-eigenaar. De rechter bepaalde in dit geval een staffel voor een periode van 5 jaar: 50% van de meerwaarde bij verkoop in het eerste jaar, 40% bij verkoop in het tweede jaar enz.

De rechter gaat daarbij creatief om met de ruimte onder de redelijkheid en billijkheid.

Onverdeeld eigendom (gemeenschap) is een bron van onduidelijkheid en geschillen. Een goede (beheers)regeling vooraf is sterk aan te raden.

Vragen?

Voor vragen over vastgoed kan u terecht bij Jan de Jonge, Mirjam Hoogesteger en Simon Velthuizen.

Auteur: Simon Velthuizen


Rotterdam © 2023 &De Jonge Advocaten
designed & powered by BuroHenk & AWINK Websolutions