Koorddansen in het arbeidsrecht

Het grote nieuws is, natuurlijk, dat de Wet Arbeidsrecht in Balans op 5 februari jl. is aangenomen door de Tweede Kamer.

De invoering van de Wet Arbeidsrecht in Balans (de “WAB") is voorzien per 1 januari 2020.  

De Wet bevat een relatief groot aantal wijzigingen ten opzichte van het huidige recht, waarvan de belangrijkste zijn: 

- Keten van drie opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mag (weer) drie jaar duren in plaats van de twee jaar, zoals die sedert medio juli 2015 -bij de invoering van de WWZ- geldt; 

- Betere bescherming oproepkrachten; zo moet een oproep vier dagen van te voren geschieden, bij gebreke waarvan oproepkracht mag weigeren om te komen (met een uitzondering voor seizoensarbeid);  

- Transitievergoeding verschuldigd vanaf dag één (en niet pas nadat de arbeidsovereenkomst twee jaar heeft geduurd); 

- Verhoogde transitievergoeding voor oudere werknemers afgeschaft (wordt dus voor elke werknemer op dezelfde manier berekend); 

- Introductie extra grond voor ontbinding arbeidsovereenkomsten, waarbij de reeds bestaande gronden gecombineerd kunnen worden; in zo’n geval kan de rechter besluiten de transitievergoeding met -maximaal- de factor 1½ te verhogen; 

- Hogere WW-premie voor flexibele contracten; 

- Terugdringen pay-rollcontracten door afwijkende -gunstige- regelgeving die geldt voor uitzendarbeid van die contracten uit te zonderen. 

In het licht van het bovenstaande kan het nuttig zijn om de uit deze Wet specifiek voor uw organisatie/branche voortvloeiende actiepunten in kaart te brengen.

Neemt u daarvoor contact op met Hein Snijders of Jan de Jonge.

Auteur: Hein SnijdersRotterdam © 2023 &De Jonge Advocaten
designed & powered by BuroHenk & AWINK Websolutions