Motiveren dat concurrentiebeding!

Even een kleine opfrisser: een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dient gemotiveerd te worden.

Bij het ontbreken van een motivering is het beding nietig; dat houdt in “dat het beding geacht wordt nooit te zijn overeengekomen”. In die situatie kan het beding ook nimmer geldig "worden". Ook niet als een werknemer -na stilzwijgende verlenging(en)- uiteindelijk een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd verkrijgt, 'wijzigt' het concurrentiebeding niet naar een geldig beding. Het is immers nooit geldig overeengekomen.

Ook komt voor dat een concurrentiebeding wel gemotiveerd is, maar dan onvoldoende (specifiek). Dan is het beding vernietigbaar. Een werknemer kan het concurrentiebeding dan (laten) vernietigen. Na een succesvolle vernietiging is de werknemer niet aan het beding gehouden. Eén en ander geldt ook voor een relatiebeding.  

Voor de praktijk is dit voor veel werkgevers van groot belang. Geen enkele werkgever zit er op te wachten dat het door haar opgeleid personeel, met specifieke kennis en gevoelige informatie over de organisatie, direct na het einde van het dienstverband naar een concurrent vertrekt en tegelijkertijd ook relaties meeneemt.   

Achtergrond 

De gedachte van de wetgever met deze motivatieplicht, vloeit voort uit de bescherming van de werknemer, die veelal als de zwakkere partij wordt gezien. Indien de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, met daarin opgenomen een concurrentiebeding, niet wordt verlengd, zal de werknemer een dubbel nadeel (kunnen) ondervinden. Men heeft dan immers geen baan en wordt door het concurrentiebeding beperkt bij het zoeken naar een andere betrekking. De wetgever heeft daarom in 2015 de voorwaarde in het leven geroepen dat een dergelijk beding gemotiveerd dient te worden. Met enige regelmaat zien wij dat werkgevers deze veranderde werkwijze nog niet -geheel- hebben verwerkt.

Eisen concurrentiebeding  

Een geldige motivering moet aan een aantal eisen voldoen. Zo moet de motivering onder meer specifiek zijn toegespitst op de (specifieke) functie van de werknemer en dient duidelijk omschreven te zijn waarom een concurrentiebeding, met betrekking tot die functie, nodig wordt geacht door de werkgever. Gedacht kan worden aan allerlei bedrijfsinformatie die de werknemer meekrijgt en aan processen waarbij de werknemer is betrokken. 

Maatwerk 

Het opstellen van een dergelijk concurrentiebeding of relatiebeding is maatwerk: dit is voor iedere functie en voor iedere organisatie anders. Voor vragen over een concurrentiebeding, relatiebeding of arbeidsrecht. Neem contact op met ons team Arbeidsrecht en spreek met Hein Snijders, Jan de Jonge of Frank Smitshoek.


Rotterdam © 2023 &De Jonge Advocaten
designed & powered by BuroHenk & AWINK Websolutions