Noodfonds overbrugging werkgelegenheid

Voorheen konden werkgevers in verband met de coronacrisis gebruikmaken van de regeling werktijdverkorting.

Deze regeling is per direct stopgezet en wordt vervangen door een nieuwe regeling. De werktijdverkorting was namelijk niet toegesneden op de ingrijpende gevolgen van de corona-uitbraak. Werkgevers die reeds in het bezit zijn van vergunning tot werktijdverkorting kunnen deze vergunning niet meer verlengen; na afloop van de vergunning dient gebruik te worden gemaakt van het nieuwe systeem. Een lopende aanvraag voor werktijdverkorting wordt behandeld als een aanvraag voor de nieuwe regeling. Wel dient aanvullende informatie te worden gegeven; betreffende werkgevers krijgen hieromtrent bericht.

Nieuw systeem; Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). 

Werkgevers die worden getroffen door de coronacrisis kunnen binnenkort een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming’ voor de loonkosten. Momenteel zijn de overheid en het UWV in overleg omtrent de uitvoering van deze regeling. De aanvraag voor een tegemoetkoming op basis van het NOW zal via het UWV gaan lopen, maar momenteel kan de aanvraag nog niet worden ingediend. Er wordt hard gewerkt om de maatregel spoedig in te laten gaan. Voor de ingangsdatum van de uitkering maakt dit echter niet uit: vaststaat dat omzetverlies vanaf 1 maart 2020 in aanmerking komt voor deze noodmaatregel.

Ook zijn de hoofdlijnen al bekend. De Rijksoverheid heeft de navolgende voorwaarden gepubliceerd:

- Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.

- De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies.

- De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld).

- De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

- De regeling is van toepassing op zowel werknemers met een vast contract als met een flexibel contract (oproepcontract).

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:

- als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;

- als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;

- als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Op basis van uw aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest. Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel

Wij volgen de ontwikkelen nauwgezet, zodat wij al uw vragen hieromtrent kunnen beantwoorden en u eventueel van dienst kunnen zijn bij een aanvraag voor een tegemoetkoming.

Even overleg?

Heeft u vragen omtrent het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)? Neem contact op met Hein SnijdersJan de Jonge of Frank Smitshoek.

 


Rotterdam © 2023 &De Jonge Advocaten
designed & powered by BuroHenk & AWINK Websolutions