Spoedwetswijziging Ondernemingsrecht i.v.m. COVID19

Het wetsvoorstel voorziet in een aantal belangrijke versoepelingen en wijzigingen, onder meer voor het houden van een AvA.

De spoedwet zal, in de voorgestelde vorm, de volgende wijzigingen doorvoeren voor de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) van BV's: 

• Het bestuur kan bepalen dat een AvA uitsluitend virtueel/ op afstand wordt gehouden. Vermelding in de oproeping is vereist of het bestuur bepaalt uiterlijk 48 uur van tevoren dat voor deze mogelijkheid wordt gekozen;

• Bij een AvA langs elektronische weg (virtueel/ op afstand) dienen aandeelhouders tot 72 uur voor de vergadering in de gelegenheid te zijn gesteld om vragen te stellen over onderwerpen op de (voorgestelde) agenda;

• Dergelijke vragen dienen (uiterlijk) ter AvA beantwoord te worden door het bestuur. De antwoorden moeten aan de aandeelhouders openbaar worden gemaakt (bijv. op de website van de vennootschap of in een apart document);

• Het bestuur kan besluiten om iedere aandeelhouder te laten stemmen door middel van een elektronisch communicatiemiddel, terwijl dat voorheen alleen mogelijk was na een statutenwijziging. Bij het gebruik maken van elektronisch stemmen dient dit in de oproeping vermeld te worden. Verder kan bepaald worden dat ook gestemd kan worden vóórafgaand aan de AvA, zodat niet alle aandeelhouders per se de AvA "live" -op afstand- hoeven te volgen.

De verwachting is dat de wijzigingen met terugwerkende kracht gelden en deze regeling zal vervallen op 1 september 2020. 

Verlenging termijn deponeren jaarrekening 

U bent mogelijk bekend met de als zodanig aangehaalde "12 maanden termijn" -na afloop van het boekjaar- om de jaarrekening te deponeren. Deze termijn geldt overigens niet in alle gevallen. De aanvankelijke wettelijke termijn is immers 5 maanden, welke verlengd kan worden met 5 maanden door een besluit van de AvA (en dan kunnen nog 2 maanden resteren om te deponeren, belangrijke uitzonderingen onbesproken latend). Normaliter is een besluit van de AvA nodig om 5 maanden te verlengen. Volgens het wetsvoorstel kan het bestuur zelfstandig een besluit nemen om de termijn voor vaststelling van de jaarrekening met 5 maanden te verlengen.

Auteur: Simon Velthuizen

Onze specialisten staan voor u klaar! 

Voor (meer) of andere vragen over ondernemingsrecht kan u terecht bij Jan de Jonge en Simon Velthuizen.


Rotterdam © 2023 &De Jonge Advocaten
designed & powered by BuroHenk & AWINK Websolutions