Stekeligheden bij onderhandelingen

Een contract kan zo stekelig zijn als een cactus. En nog voordat een overeenkomst is gesloten, kan het er al scherp aan toegaan.

Onderhandelingen staken is niet altijd mogelijk zonder vervelende consequenties.

Een recent voorbeeld bij de verkoop van een onderneming

Zoals gewoonlijk werd aangevangen met een intentieovereenkomst (LOI), met voorwaarden die cruciaal zijn voor het verdere verloop. Op basis van de LOI zal men een onderzoek naar de gehele doelvennootschap uitvoeren; tijdrovend en kostbaar voor beide partijen.

Vervolgens vinden de onderhandelingen over de koopovereenkomst plaats. Er worden steeds meer kosten gemaakt en het wordt dan ook steeds pijnlijker als een partij zich terugtrekt.

In de zaak bij het Gerechtshof waren gangbare voorbehouden opgenomen door de koper, zoals:

- Goedkeuring directie v/d moedervennootschap;

- Voorbehoud schriftelijke vastlegging en ondertekening van de overeenkomst;

- Uitkomsten Due Diligence onderzoek.

De Koper trekt zich op het laatste moment terug, met als excuus dat er een nieuwe CFO werd aangesteld bij de – te koop staande – doelvennootschap. De verkopers wezen op alternatieve oplossingen, maar toch was dit niet afdoende voor de koper. De koper trekt de stekker eruit en de deal gaat niet door.

De vraag is of dan of het afbreken van de onderhandelingen onaanvaardbaar was.

Oordeel

Het Gerechtshof weegt mee:

- duur van de onderhandelingen (een half jaar);

- overname bevond zich in een vergevorderd stadium;

- er waren verschillende concepten van de koopovereenkomst (SPA) opgesteld en aangepast;

- er waren aanzienlijke kosten gemaakt;

- de notariële akte was al voorbereid, men was dus echt bijna bij de finish;

- koper had de onderhandelingen onverwacht beëindigd voor verkopers.

Op grond van de gemaakte voorbehouden besluit het Hof dat de onderhandelingen afgebroken mochten worden, terwijl partijen al heel ver gevorderd waren. Om die reden wordt de koper wél veroordeeld om de kosten van de verkoper te dragen (ca. € 72.000,=). Zelfs als afbreken van de onderhandelingen is geoorloofd, kan dat toch leiden tot de plicht om kosten te vergoeden.

Ter afsluiting

Voor vragen over koop en verkoop van uw onderneming, vastgoed en/of andere contractonderhandelingen kan u contact opnemen met Simon Velthuizen, Mirjam Hoogesteger of één van de andere advocaten van ons kantoor.

Auteur: Simon Velthuizen

Publicatiedatum: 26 januari 2023

Rotterdam © 2023 &De Jonge Advocaten
designed & powered by BuroHenk & AWINK Websolutions