Tips & Tricks voor contracten

Een drietal wetenswaardigheden voor het beoordelen van contracten.

1. Een overeenkomst aan(ge)gaan met een buiten Nederland gevestigde partij?

2. Tekenen voor ontvangst van de algemene voorwaarden

3. Uitsluiting Weens Koopverdrag

Een overeenkomst aan(ge)gaan met een buiten Nederland gevestigde partij?

Advocaten bladeren eerst naar het einde; vaak staat aan het einde namelijk even “terloops” vermeld 1) welk recht van toepassing is en 2) welke rechter bevoegd is. Een staart met veel venijn, gezien de invloed daarvan op alle onderdelen van de overeenkomst. Dat betreft niet alleen het grote “thuisvoordeel”, maar het recht halen of verweer voeren in het buitenland kan een flinke uitdaging blijken (bijv. qua kosten, vertalingen, tolk). Laat staan de onverwachte gevolgen voor de gemaakte afspraken en de invloed op onderhandelingen over een oplossing.

Om uw zakenpartner te verleiden om te kiezen voor het bevoegd verklaren van de rechter in Nederland, kan een lans worden gebroken voor de ‘Netherlands Commercial Court’. Helaas kan dat niet in de mooie Havenstad, maar alleen als men overeenkomt dat de Rechter te Amsterdam bevoegd is. Er kan dan namelijk door partijen worden gekozen om in de Engelse taal te procederen. De procedure vindt dan plaats in een taal die zij (hopelijk) gezamenlijk begrijpen, maar wel naar Nederlands procesrecht. En het scheelt waarschijnlijk een stuk vliegen…

Tekenen voor ontvangst

Onlangs was ik bij een zitting bij het Gerechtshof, voor een zaak in hoger beroep. Een zogenaamde ‘comparitie na aanbrengen’; op een vroeg moment verschijnen partijen voor de hogere rechter; er kunnen dan nog veel kosten voorkomen worden. Deze rechter heeft veel vrijheid om partijen tot een oplossing te brengen. De standpunten zijn op hoofdlijnen bekend en er ligt al een eerder oordeel. Deze keer kwamen partijen er constructief uit en dat zorgde voor veel opluchting.

Om mee te nemen als tip; het ‘kleine’ zinnetje in de opdrachtbevestiging dat verwijst naar de ‘kleine lettertjes’. Na een zakelijke relatie van jaren ontstaat er onvrede. Dan komt er een opdrachtbevestiging uit de spreekwoordelijke “stoffige la”. Op één van de vele pagina’s werd naar bepaalde voorwaarden verwezen. Het verweer hield in dat deze voorwaarden niet waren bijgevoegd en onbekend waren. In dit geval achtte de rechter doorslaggevend dat staat vermeld in de opdrachtbevestiging: “door ondertekening van deze opdrachtbevestiging verklaart u de voorwaarden te hebben ontvangen". Terwijl niet was (en niet kon worden) bewezen dat de voorwaarden daadwerkelijk waren bijgevoegd of waren ontvangen. Niet alle rechters delen deze mening, maar het controleren op – of het opnemen van – een dergelijke zinsnede is van belang.

Weens Koopverdrag uitsluiten? Dat doet toch iedereen?

“The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is expressly and entirely excluded”

“Das UN-übereinkommen über den internationalen Warenkauf (CISG) findet keine anwendung”

“De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten”

Een verdrag dat erom bekend staat te worden uitgesloten, ook in overeenkomsten waar de toepasselijkheid niet aan de orde kan zijn. Onbekend en onbemind trekken hierbij samen op.

Een leverancier en verkoper van roerende zaken (B2B) doet er goed aan om ‘Wenen’ niet zomaar uit te sluiten. Enkele leveranciersvriendelijke aspecten van het verdrag:

  • De koper heeft een kortere termijn om zich te beklagen. De rechten van de koper vervallen, als te laat wordt geklaagd;
  • De aansprakelijkheid van de leverancier is beperkt;
  • De drempel voor ontbinding door de koper is een stuk hoger (alleen bij een wezenlijke tekortkoming en niet bij iedere tekortkoming);

Er zijn vele ‘opinions’ gepubliceerd, waarin wordt uitgelegd hoe bepaalde artikelen in de praktijk horen uit te werken. De ‘opinions’ worden doorgaans gevolgd door rechters (van de aangesloten landen). Dit betekent meer duidelijkheid over de positie van partijen. Dat kan bijdragen aan het succes van onderhandelingen.

In het Weens Koopverdrag is een andere keuze gemaakt voor het balanceren van de belangen tussen koper en verkoper. Ook voor de leverancier zijn er aandachtspunten, opgenomen ter bescherming van koper. Denk bijv. aan de mogelijke noodzaak tot het vertalen van de voorwaarden in een taal die begrepen kan worden door de koper.

Auteur: Simon Velthuizen

Rotterdam © 2023 &De Jonge Advocaten
designed & powered by BuroHenk & AWINK Websolutions