Twee op het oog dezelfde ontslagzaken, met een andere uitkomst. Hoe zit dat?

Twee te laat komende medewerkers worden op staande voet ontslagen, de ene terecht en de andere onterecht.

“Beste Linda, Vandaag (22 december 2021) ben jij niet op je werk verschenen. Wij hebben geen ziekmelding ontvangen en je stond gewoon op het rooster. Jij hebt deze ochtend bij je manager aangegeven dat je niet van plan was om te komen werken. Je starttijd was om 15.30 uur in Hotel Rotterdam. Jij bent niet verschenen en je bent ook niet telefonisch bereikbaar. Dat betekent dat jij je werk weigert uit te voeren. Dat is voor ons de reden voor ontslag op staande voet per 22 december 2021. (…)”.

Een rechtsgeldig ontslag op staande voet?

Bij ieder ontslag op staande voet is het een afweging van alle omstandigheden van het geval. Linda was in dienst bij Hotel Rotterdam, zij kwam meerdere keren te laat en werd hiervoor diverse malen gewaarschuwd. Linda had echter iedere keer een ander excuus; haar dochtertje zat ziek thuis, ze had problemen met de dagopvang en een andere keer diende zij schoolspullen te kopen voor haar dochtertje.

Na een aantal maal een waarschuwing te hebben verzonden besluit Hotel Rotterdam, zonder voorafgaande aankondiging, om de niet gewerkte tijd in mindering te brengen van haar vakantiedagen.

Vlak voor kerst merkt Linda op dat haar salarisbetaling lager is dan normaal. Linda geeft hierop aan geen geld te hebben voor het openbaar vervoer en zij verschijnt de volgende dag, de dag voor kerst, dan ook niet op het werk.

Hotel Rotterdam verleent diezelfde dag een ontslag op staande voet gevolgd door een ontslagbrief aan Linda. Linda verzoekt de rechter het ontslag op staande voet te vernietigen. Met de deur in huis vallend: de rechter vernietigt het ontslag. Het ontslag op staande voet houdt geen stand. En dat heeft vooral te maken met de inhoud van de ontslagbrief.

Inhoud ontslagbrief

In de ontslagbrief dienen de redenen voor het ontslag te zijn uitgewerkt. Alle gebeurtenissen die meetellen voor het ontslag op staande voet dienen te worden opgenomen in de ontslagbrief. In het geval van Linda staat maar eenmaal te laat komen in de brief vermeld. Dat is onvoldoende. De voorgaande gebeurtenissen blijven buiten de beoordeling van het ontslag op staande voet, omdat deze gebeurtenissen niet in de brief zijn opgenomen.

Het gaat alleen om de redenen die in de ontslagbrief zijn genoemd. Vermeld moet worden of (eerdere) incidenten hebben bijgedragen aan het oordeel van de werkgever dat een ontslag op staande voet op zijn plaats was.

Hoe had het kunnen lopen?

Uit een andere uitspraak blijkt hoe het ook had kunnen aflopen. In deze vergelijkbare kwestie was te laat komen ook de druppel. Margriet logde te laat in op de onlineomgeving van haar werkgever, een callcenter. Hierop heeft het callcenter haar op staande voet ontslagen. Dat ontslag hield stand omdat alle eerdere waarschuwingen en gespreksverslagen werden aangehaald. Onderaan dat artikel ziet u het verschil met de ontslagbrief aan Linda.

Conclusie

Kortom: dezelfde hoofdreden voor het ontslag op staande, maar het ene ontslag op staande voet hield in rechte stand en het andere niet. De belangrijkste reden daarbij was de ontslagbrief; het is van groot belang om deze nauwkeurig op te (laten) stellen.

Vragen?

Neem (liefst voorafgaand aan een ontslag of de verwachting daarvan) contact op met Hein Snijders, Jan de Jonge, Frank Smitshoek of Anne van der Pol.

NB. De namen in de voorbeelden in dit artikel zijn gefingeerd.

Publicatiedatum: 7 november 2022Korte inhoud van de ontslagbrief, die wel stand hield in rechte:

(…)Door jouw leidinggevende Kees is geconstateerd dat je op woensdag 11 augustus 2021 wederom te laat bent ingelogd. Je had om 09:00u moeten beginnen. Je logde echter pas om 09:29:46u in. Te laat inloggen veroorzaakt een hogere werkdruk voor jouw collega’s en brengt onze doelstellingen met onze opdrachtgever in gevaar, daarom vinden wij dit een ernstig vergrijp.

Je bent al meerdere malen gewaarschuwd voor diverse vergrijpen middels gespreksverslagen en officiële waarschuwingen, namelijk:

• Gespreksverslag (13 september 2020): Niet bereikbaar en niet houden aan statussen

• Gespreksverslag (9 december 2020): Niet bereikbaar

• Gespreksverslag (20 mei 2021): Niet bereikbaar

• Officiële waarschuwing (20 mei 2021): Klantgesprekken muten

• Laatste officiële waarschuwing (4 juni 2021): Klantgesprekken wegdrukken


Rotterdam © 2024 &De Jonge Advocaten
designed & powered by BuroHenk & AWINK Websolutions