Vergeten de huurprijs te indexeren? Wat nu…?

Je bent als verhuurder met je huurder overeengekomen dat je de huurprijs jaarlijks mag indexeren. Dit is bijvoorbeeld terug te lezen in de algemene Bepalingen van het veelgebruikte ROZ-model. Daarvoor is geen aankondiging vooraf voor nodig, zo is in die bepaling expliciet opgenomen. Maar wat als je vergeet te indexeren? Heb je er dan nog recht op?  

Het antwoord is: “Ja.” Het recht op jaarlijkse indexering ontstaat namelijk bij aanvang van de huurovereenkomst. De verhuurder heeft er alleen (nog) niet eerder aanspraak op gemaakt. Het is dus niet zo, dat de verhuurder daardoor zijn recht (op indexering) verspeelt. Om afstand te doen van zo’n aanspraak is een expliciete mededeling nodig óf moet het vertrouwen gewekt zijn dat de aanspraak niet meer te gelde wordt gemaakt, zo bepaalt de wet. 

Bovendien geldt, dat opeisbare huursommen ‘pas’ na vijf jaar verjaren, zo volgt eveneens uit de wet. Dit betekent, dat de verhuurder dus tót vijf jaar terug de nog niet geïndexeerde huursommen kan vorderen. Oudere huursommen en/of indexeringen zijn wél verjaard. Dit werd onlangs nog eens bevestigd in de rechtspraak (Rechtbank Noord-Nederland, 20 maart 2018; klik hier).  

Heeft u vragen over huurprijzen, de indexering ervan of over huur in het algemeen (bedrijfs- of woonruimte)? Neem dan contact met ons (Mirjam Hoogesteger of Simon Velthuizen) op. 

Publicatie: 9 juli 2018Rotterdam © 2023 &De Jonge Advocaten
designed & powered by BuroHenk & AWINK Websolutions