Wanneer is een jaarrekening nu echt te laat?

Wat is de laatste dag waarop de jaarrekening over het vorige kalenderjaar moet zijn gedeponeerd?

U leest vaak over 8 november als uiterlijke datum, zelfs op de website van de Kamer van Koophandel (link). Een recente uitspraak van het Gerechtshof Den Bosch werpt daar toch een ander licht op.

Waar komt 8 november vandaan?

In de wet staat dat de jaarrekening moet worden opgemaakt binnen vijf maanden en die periode kan eenmaal met 5 maanden worden verlengd. Aangezien bij veel bedrijven het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar komt dat dan uit op 31 oktober.

Verder volgt uit de wet dat als alle aandeelhouders óók bestuurder zijn (denk aan DGA en de meeste joint-ventures bijv.), ondertekening van de jaarrekening tevens vaststelling tot gevolg heeft. En binnen 8 dagen na deze vaststelling moet de jaarrekening worden gedeponeerd. Daarom moet de jaarrekening uiterlijk 8 dagen na 31 oktober worden gedeponeerd, neerkomende op 8 november.

Hoofdregel

Dat geldt niet voor de situatie, waarbij niet alle aandeelhouders óók bestuurder zijn. Dan mogen de aandeelhouders er namelijk nog 2 maanden over nadenken om de jaarrekening vast te stellen. Aangezien de wet bepaalt dat een jaarrekening altijd -uiterlijk- 12 maanden na het boekjaar gedeponeerd moet worden, is de uiterlijke datum in die gevallen 31 december.

8 november of 31 december?

Vandaar het onderscheid (uitgaande van een boekjaar gelijk aan een kalenderjaar):

- Uiterlijk 8 november (10 maanden + 8 dagen) voor alle BV’s, waarbij de aandeelhouders ook bestuurder zijn, en;

- Uiterlijk 31 december (12 maanden) voor alle andere BV’s.

Dit onderscheid is met name van belang in het geval van faillissement. Dan heeft de curator immers een aanmerkelijk bewijsvoordeel om het bestuur aansprakelijk te stellen, als de jaarrekening niet binnen de juiste termijn is gedeponeerd.

Hof Den Bosch denkt daar anders over

In een uitspraak van het Gerechtshof kwam de aansprakelijkheid van de accountant aan de orde. Op 24 november 2017 accepteerde de accountant de opdracht om de jaarrekening over 2016 te deponeren. Hij wachtte daar mee tot in 2018. De betrokken vennootschap wordt failliet verklaard en het bestuur wordt aansprakelijk gesteld door de curator. Op haar beurt stelt het bestuur de accountant aansprakelijk.

Het verweer van de accountant komt erop neer dat de termijn (8 november) toch al verstreken was en niet meer kon worden gered.

Hoewel deze datum van 8 november zelfs op de website van de Kamer van Koophandel staat vermeld, gaat het Hof daar niet in mee.

Het Hof oordeelt dat voor alle "soorten" BV’s (zie hiervoor) de uiterlijke termijn van 12 maanden geldt. De ondertekening van het bestuur is namelijk niet aan een termijn gebonden. Alleen de maximale termijn (12 maanden) geldt volgens het Hof.

Biedt dit kansen voor u?

Kortom. Ook al leest u dit na 8 november; het is en blijft belang om dan in ieder geval zo spoedig mogelijk -ten minste voor 31 december 2022- de jaarrekening over 2021 te deponeren. Mogelijk kunt u zich dan beroepen op deze ontwikkeling in de rechtspraak, met de waarschuwing dat niet alle rechters tot dezelfde conclusie (zijn) (ge)komen in vergelijkbare gevallen.

Op zoek naar meer informatie?

Voor vragen over bestuurdersaansprakelijkheid, het opstellen of beoordelen van een aandeelhoudersovereenkomst, hulp bij samenwerkingen, overnames of andere vragen over ondernemingsrecht kan u terecht bij Jan de Jonge en Simon Velthuizen.

Auteur: Simon Velthuizen

Publicatiedatum: 7 november 2022

Rotterdam © 2023 &De Jonge Advocaten
designed & powered by BuroHenk & AWINK Websolutions