Wolf in schaapskleren? De LOI...

Een koper voor de onderneming dient zich aan. De klik is goed, de prijs is goed. De lichten staan op groen.

En dan verschijnt een vaak onbegrepen en soms berucht document ten tonele; de intentieovereenkomst/ LOI.

Soms een wolf in schaapskleren, soms gewoon glashelder, maar altijd uitkijken geblazen.

Met regelmaat worden pas in dit stadium specialisten ingeschakeld. Veel zaken zijn dan nog niet besproken en komen bij elkaar om onder tijdsdruk af te worden gekaart. Terwijl het juist waardevol is de technische kant van het overnameproces vooraf goed te begrijpen en de onderneming gereed te maken voor overname.

Het kan tot veel wrijving leiden als bijv. pas bij de LOI blijkt welke verdere voorwaarden eigenlijk aan het bod zijn verbonden. “De prijs ís de prijs” ligt in een LOI genuanceerder. Uit het uitwisselen van opmerkingen over de LOI volgt in hoeverre er (on)zekerheid bestaat over de deal. Durft men het aan om veel tijd en geld te besteden aan een Due Diligence onderzoek, als de LOI alle vrijheid biedt om de onderhandelingen te beëindigen? Dat geldt ook voor de verkoper; over het begeleiden van een “inkomend” Due Diligence onderzoek moet niet lichtvaardig worden gedacht. In het bijzonder als er geen voorbereidingen zijn getroffen en iedere “stoffige la” open zal moeten.

Inhoud LOI

Welke onderwerpen komen in ieder geval in een goede LOI aan bod?

Denk aan:

- Koopprijsmechanisme (Locked Box of Completion Accounts);

o Wat wordt er precies gekocht en hoe wordt de prijs definitief bepaald?

- Opschortende of ontbindende voorwaarden;

o Wanneer wordt er niet verder onderhandeld over een koopovereenkomst?

o Denk aan toestemming van de ‘Board’, een financieringsvoorbehoud en een voorbehoud van uitkomsten uit het Due Diligence onderzoek

- Afspraken over Due Diligence

o Denk aan termijnen, wijze van inzage (digitale dataroom), concurrentie- en privacygevoelige informatie;

- Boven- en onderdrempels voor de koopovereenkomst;

o Wat wordt bedoeld met de ‘gebruikelijke garantie- en vrijwaringsbepalingen’?

o Vooraf duidelijkheid over beperkingen aan garanties en aansprakelijkheid kan gewenst zijn;

- Tijdslijn en deadlines;

- Afspraken over samenwerking (op aandeelhoudersniveau) als niet de gehele onderneming wordt verkocht;

- Exclusiviteit.

Vragen?

Neem contact op met Jan de Jonge of Simon Velthuizen.

Auteur: Simon Velthuizen


Rotterdam © 2023 &De Jonge Advocaten
designed & powered by BuroHenk & AWINK Websolutions