Wordt u al op tijd betaald?

Verkorting van de wettelijke betalingstermijn naar 30 dagen is een feit.

Uit onderzoek volgt dat veel mkb-ondernemers die aan grote ondernemingen leveren, steeds later worden betaald. De wetgever streeft ernaar dat ‘gewoon op tijd betalen’ weer de norm wordt. Om die reden is de wettelijke betaaltermijn van grote ondernemingen aan het midden- en kleinbedrijf (MKB) en kleine zelfstandigen deze zomer verkort van 60 naar 30 dagen.

Deze wetswijziging houdt in dat in contracten, waarin een grote onderneming handelt als afnemer en de mkb-onderneming optreedt als leverancier/schuldeiser, geen langere betaaltermijn dan 30 dagen kan worden overeengekomen. De wetswijziging geldt aldus uitsluitend voor de gevallen waarin de grote onderneming betaalt en de mkb-onderneming gelden ontvangt.

Grote onderneming?

Van een grote onderneming is sprake indien voldaan is aan minimaal twee van de onderstaande drie voorwaarden:

- de onderneming heeft een balanstotaal van meer dan € 20 miljoen;

- de onderneming heeft een netto-omzet van meer dan € 40 miljoen;

- de onderneming heeft 250 werknemers of meer in dienst.

De verkorte betaaltermijn geldt nu voor contracten die op of na 1 juli 2022 zijn gesloten. Daarbij krijgen grote ondernemingen één jaar de tijd (tot 1 juli 2023) om de betalingstermijn in bestaande overeenkomsten te verkorten tot maximaal 30 dagen. Doen zij dit niet, dan is de betalingsafspraak uit het betreffende contract nietig, en geldt automatisch de (nieuwe) betaaltermijn van 30 dagen.

En wat als er niet wordt betaald?

Indien grote ondernemingen zich niet aan de nieuwe betaaltermijn van 30 dagen houden, zijn zij bovendien van rechtswege de wettelijke handelsrente verschuldigd over de dagen dat de betaaltermijn wordt overschreden, tot aan het moment van betaling. Een vordering tot betaling van deze wettelijke rente kan worden ingesteld, tot vijf jaar nadat de vordering opeisbaar is geworden. Daarnaast worden de buitengerechtelijke kosten verschuldigd, evenals (een deel van de) andere kosten die nodig zijn om betaling af te dwingen (proceskosten en executiekosten).

Met wie kan u overleggen als er niet wordt betaald?

Onze specialisten kunnen u zowel assisteren bij het opstellen van (commerciële) contracten als bij het betaald krijgen van uw vordering, bijvoorbeeld met behulp van beslaglegging.

Voor vragen daarover kunt u terecht bij Jan de Jonge, Simon Velthuizen, Frank Smitshoek en Anne van der Pol.


Rotterdam © 2023 &De Jonge Advocaten
designed & powered by BuroHenk & AWINK Websolutions