Onze tarieven

U wilt weten wat onze dienstverlening u kost en wij bespreken dit graag met u. Vooraf worden met u heldere afspraken gemaakt.

Ons uurtarief varieert en is afhankelijk van de vereiste specialiteit en ervaring, de benodigde spoed en het belang van de zaak. Kantoorkosten en eventuele kosten van derden (procesvertegenwoordiger, deurwaarder, gerechten, uittreksels, griffierechten, vertalingen etc.), worden separaat aan u doorberekend. Prijsafspraken zijn mogelijk waar het incasso's betreft. Zelfs in beperkte zin op basis van no cure no pay (met uitzondering van de kosten van derden, zoals bijvoorbeeld griffierecht, deurwaarderskosten en eventuele kostenveroordeling bij verlies). 

Ook in andere zaken kunnen wij, in bepaalde gevallen, werken met andere tariefstructuren, zoals;

  • Fixed fee; een vaste prijs voor de gehele opdracht, zoals het opstellen van een advies;
  • Cap; een maximaal bedrag, met een korting indien aan de opdracht minder uren zijn besteed dan vooraf begroot;
  • Succes fee; een variant op het uurtarief, waarbij bij behaald succes een opslag op het afgesproken uurtarief in rekening wordt gebracht;
  • Flat fee / Blended rate; waarbij voor alle advocaten hetzelfde uurtarief geldt, ongeacht de ervaring of het specialisme;
  • Abonnementen. 

Wij bespreken de mogelijkheden graag met u. 

&Wat is verder nog van belang? 

Ons kantoor declareert maandelijks. Wij zijn op grond van de voor ons toepasselijke wet- en regelgeving gehouden om in ons dossier enkele persoonsgegevens van u te bewaren en/of een recent uittreksel uit het Handelsregister van de betrokken onderneming te bewaren. Wij zullen u hier dan ook naar vragen.

Op al onze opdrachten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing, welke u hier kunt vinden. 

Belt u ons gerust. We gaan graag voor u aan de slag!