Arbeidsrecht

Niemand zit te wachten op conflicten en kostbare procedures

Arbeidsrecht. "Ik wens u een zaak met veel personeel"…een gevleugelde uitspraak, die door veel ondernemers -in sarcastische zin- wordt gebezigd. Maar in de praktijk valt het vaak alleszins mee. Zeker als je je als ondernemer goed laat begeleiden. Met als credo “voorkomen is beter dan genezen”. Vanuit die gedachte adviseren we. Ontzorgen we. Zijn we uw sparring partner. Persoonlijk en betrokken. Want wie zit er te wachten op conflicten en kostbare procedures...?

Arbeidsrecht is complex. Niet alleen qua regelgeving maar ook qua strategie. Er leiden vaak vele wegen naar Rome, maar welke te kiezen? Door onze jarenlange ervaring zijn we in staat die keuze te maken. Samen met u. En steeds met dat ene doel voor ogen: de snelste en goedkoopste oplossing vinden voor de problemen waar u als werkgever tegen aan loopt. Of als bestuurder. Of als werknemer. En is procederen onontkoombaar: dan “gaan we er voor”. 

Natuurlijk zijn we ook inzetbaar om uw interne documenten te stroomlijnen. Of toe te snijden naar de meest recente wetgeving en jurisprudentie. Denk daarbij aan de arbeidsovereenkomst; of aan het verzuimreglement. Wat wilt u? Of wat wilt u niet? Veel is mogelijk (vaak meer dan u denkt) en vragen staat vrij... We gaan graag voor u aan de slag 

 • Aanzegtermijn
 • Afspiegelingsbeginsel
 • Afvloeiingsregeling
 • Arbeidsinspectie
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Arbeidsovereenkomst
 • Arbodienst
 • Benadelingshandeling
 • Bepaalde tijd
 • Billijke vergoeding
 • Boete(beding)
 • Cafetaria CAO
 • Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO)
 • Concurrentiebeding
 • Dienstwoning
 • Disfunctioneren
 • Fictieve dienstbetrekking
 • Freelance
 • Herkeuring
 • IVA-uitkering
 • Kantonrechter
 • Medezeggenschap
 • Maatman inkomen
 • Nul-uren-contract
 • Ondernemingsraad
 • Ontslag
 • Ontslag op staande voet
 • Ontslagtoestemming
 • Opzegging arbeidsovereenkomst
 • Overgang van onderneming
 • Pensioen(reglement)
 • Personeelsreglement
 • Persoonsgegevens
 • Relatiebeding
 • RVU(-overtreding)
 • Sociaal Plan
 • Transitievergoeding
 • UWV
 • Vakantiegeld en –dagen
 • Vaststellingsovereenkomst
 • Verzuim
 • Wedertewerkstelling
 • Werkloos
 • Wettelijke verhoging
 • Wet verbetering Poortwachter
 • WIA-uitkering
 • WW-uitkering
 • Ziekte
 • Ziektewetuitkering

Neemt u vrijblijvend contact op. U kunt ons bereiken via
+31 (0)10 - 21 40 400
of bekijkt u hier onze volledige contactgegevens.