Vastgoed & overheid

Hét dak respectievelijk dé huisvesting van uw organisatie

Vastgoedrecht; hét dak respectievelijk dé huisvesting van uw organisatie óf misschien wel de core business ervan. Of u nu een onderneming, benzinepomp of winkel exploiteert; of u een kantoor, woning, fabriek of distributiecentrum beheert of verhuurt, huisvesting is altijd een belangrijk thema binnen uw onderneming. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de verdeling van de rechten en plichten tussen verhuurder en huurder, tussen verkoper en koper, tussen aannemer en opdrachtgever. Wat hebt u met uw contractspartij afgesproken? En hoe verhoudt zich dat tot de wet en andere (dwingende) regelgeving? Wat is er redelijk en/ of billijk? Hoe zou een rechter tegen uw situatie aan kunnen kijken? Deze vragen spelen heel regelmatig een rol.

Het vastgoedrecht gaat bovendien soms samen met andere contractvormen. Denk hierbij aan franchise-, exploitatie-, branche-overstijgende- en maatwerkovereenkomsten en aan algemene voorwaarden.

Bovendien heeft de overheid (gemeente, provincie, waterschap, Staat) bijna altijd een eigen óf algemeen belang bij huisvesting. Denkt u daarbij aan bijvoorbeeld bestemmingsplannen, vergunningen, verordeningen, algemene maatregelen van bestuur, de wijzigingen van deze regelgeving én het handhaven van de openbare orde. Ook hierbij ontstaan soms onverhoopt geschillen, zoals bezwaar- en beroepsprocedures.

Met het tijdig inroepen van (rechts-)bijstand kunnen tijdrovende en kostbare maatregelen voorkomen worden. Bij ons kunt u terecht. Altijd.

 • Aanneming van werk
 • Aannemingsovereenkomst
 • Administratief Beroep
 • AirBnB
 • Anterieure overeenkomst
 • Anti-kraak(overeenkomst)
 • Appartementsrechten
 • Asbest 
 • Autoriteit Consument & Markt
 • Beëindigingsovereenkomst
 • Beheer
 • Bemiddeling
 • Benzine en exploitatie pompstations
 • Bestemmingsplan
 • Bestemmingswijziging
 • Bezwaar en Beroep
 • Bodemverontreiniging 
 • Burenrecht 
 • College van Beroep voor het Bedrijfsleven
 • Contractsoverneming
 • Erfdienstbaarheid
 • Erfpacht
 • Financieringsvoorbehoud
 • Gebreken
 • Gebruiksovereenkomst
 • Gemeenschap
 • Goederenrecht
 • Hennep en hennepkwekerij
 • Huishoudelijk reglement
 • Huurbescherming
 • Huurovereenkomst winkelruimte / kantoorruimte / woonruimte
 • Huurprijsaanpassing (door deskundige)
 • Hypotheek(recht)
 • Indeplaatsstelling
 • Kadaster
 • Kettingbeding
 • Koopovereenkomst
 • Koop-/ aannemingsovereenkomst
 • Kwalitatieve verplichting
 • Makelaar en makelaardij
 • Mandeligheid
 • Milieuverontreiniging
 • Onderhuur
 • Ontbindende voorwaarde(n)
 • Ontbinding huurovereenkomst
 • Onteigening
 • Ontruiming en ontruimingsbescherming 
 • Ontwikkeling
 • Opstal en opstalrecht
 • Opzegging huurovereenkomst
 • Overlast
 • Raad van State
 • ROZ
 • Sanering
 • Splitsingsakte en -reglement
 • Tijdelijke huur(overeenkomst)
 • Timeshare 
 • Vaststellingsovereenkomst
 • Vereniging van Eigenaren
 • Verjaring
 • Vormerkung (inschrijving koopovereenkomst in Kadaster)
 • Waarborgfonds (zoals Bouwgarant)
 • Woningcorporaties
 • Zakenrecht
 • Zienswijzen 

Neemt u vrijblijvend contact op. U kunt ons bereiken via
+31 (0)10 - 21 40 400
of bekijkt u hier onze volledige contactgegevens.